Veterinární klinika LIVE Litoměřice

Laboratoř

Naše pracoviště disponuje vybavením pro laboratorní diagnostiku parametrů krve (krevní obraz, biochemické hodnoty, hladiny progesteronu s výsledkem do 20 minut, krevní srážlivosti, hodnoty krevních plynů), močovou analýzu včetně vyhodnocení močového sedimentu, parazitologické vyšetření stolice i kůže. Pro složitější laboratorní analýzy spolupracujeme s externími laboratořemi, kterým vzorky odesíláme. Jedná se především o vyhodnocení histologických a cytologických bioptátů, stanovení hladiny barbiturátů.


Imunologický analyzátor FUJIFILM IMMUNO AU10

NX500 měří na bázi suché chemie (technologie vícevrstvých slidů) a umožňuje stanovení až 30 biochemických parametrů krve • analyzátor pracuje na bázi suché chemie (vícevrstvá slidová technologie s vysokou odolností vůči interferencím ve vzorku), analyzátor vyniká excelentní přesností a reprodukovatelností měření v celém rozsahu pásma měřitelnosti • nejrychlejší analyzátor na trhu ve třídě malých analyzátorů, 12 parametrů změří za 7 minut /128 testů za hodinu, možnost kontinuálního vkládání vzorků, není nutno čekat na ukončení měření aktuálního vzorku přednastavené profily měření:  pes, kočka, králík, fretka, kůň, skot, prase, ovce, koza, potkan, činčila, psoun, morče, možnost uložení až 50 dalších profilů


FUJIFILM NX500

určený pro veterinární kliniky je analyzátor sloužící k měření parametrů T4 / TSH / žlučových kyselin/kortizolu / hladiny progesteronu s výsledkem do 20 minut. SPECIFIKACE • plně automatický imuno analyzátor, který je schopen správně a přesně vyhodnotit koncentraci hormonů T4 (canine/feline), TSH (canine), Kortizolu a BA (žlučové kyseliny) ve zvířecí krvi • hormony jsou měřeny nejpřesnější imunochemickou technologií tzv. SPF-Surface Plasmon Fluorescence, (fluorescenční detekcí na tenké vrstvě), analyzátor je kvalitativně srovnatelný s velkými imuno analyzátory používanými v klinických laboratořích


URIT-5160Vet - Hematologický veterinární analyzátor s laserovou klasifikací WBC

 • hematologický veterinární analyzátor
 • laserová klasifikace WBC (LY, MON, NEU, EOS, BASO) a retikulocyty
 • 30 parametrů
  • RETIC_ABS - počet retikulocytů
  • RETIC% - poměr počtu retikolocytů na počet RBC
  • IRF (Immature reticulocyte fraction) - frakce nejméně zralých retikulocytů
  • P_LCR (Platelet larger cell ratio) - poměr velkých krevních destiček větších než 12fl.
  • P_LCC (Platelet larger cell count) - počet velkých krevních destiček větších než 12fl.
  • NRBC (Nucleated Red Blood Cells) - počet jaderných červených krvinek
  • NRBC% - Poměr počtu jaderných červených krvinek na počet WBC
  • RRBC - mód měření rezistentních erytrocytů
 • doba měření vzorku 80 sekund
 • dotyková obrazovka
 • zvířata:
  • pes, kočka, kůň, prase, kráva, býk, králík, opice, potkan, myš, ovce, skot, velbloud a 3 volné pozice pro uživatelem definované zvíře

EXIGO švédský veterinární hematologický analyzátor

s mikroadaptérem MPA. Jediný analyzátor na trhu, který umožňuje mimo klasického měření ze zkumavky také měření krevního obrazu pouze z jediné kapky krve. Jedná se o nejvhodnější řešení pro veterinární kliniky a ordinace k rychlému, netraumatizujícímu odběru a měření krve malých zvířat. • EXIGO EOS/4DIFF je osvědčený analyzátor, který měří 19 parametrů krevního obrazu včetně 4-populačního diferenciálního rozpočtu WBC (lymfocyty, monocyty, eosinofily, neutrofily) a poskytuje excelentní přesnost a reprodukovatelnost v celém rozsahu měřitelnosti • jediný analyzátor na trhu umožňující mimo měření ze zkumavky také měření z kapky krve pomocí MPA adaptéru. Jedná se o rychlý, netraumatizující odběr a měření krevního obrazu zejména malých zvířat, již není potřeba zkumavka ! • Advanced WBC DIFF, tento speciálně přizpůsobený diferenciální rozpočet s plovoucími diskriminátory k měření zvířecí krve umožňuje přesné měření i velmi patologických hodnot • analyzátor je navíc vybaven unikátním systémem kontroly distribuce krvinek v měřících kanálech, jinými slovy pokud dochází k nestandardnímu průběhu měření způsobeným např. shlukováním nebo patologickými tvary některých krevních buněk, analyzátor příslušný parametr výsledku vyhodnotí a označí jej příznakem SE/DE. Z klinického pohledu je vždy doporučeno následně provést mikroskopické ověření k potvrzení správnosti a přesnosti analýzy daného parametru


 Analyzátor krevních plynů EPOC

umožňující stanovení parametrů pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Cl-, iCA2+, glukóza, hematokrit, laktát, kreatinin, HCO3, TCO2, Base Excess, sO2, hemoglobin, Agap. Přenosný analyzátor krevních plynů, elektrolytů a dalších urgentních parametrů pro veterinární kliniky a praxe. SPECIFIKACE • biočipová technologie měření, k měření se používají speciální měřící  karty, karta obsahuje 17 parametrů a lze ji skladovat při běžné pokojové teplotě • měřené parametry: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Cl-, iCA2+, glukóza, hematokrit, laktát, kreatinin, HCO3, TCO2, Base Excess, sO2, hemoglobin, Agapk


Koagulační analyzátor qLab

Přenosný koagulační analyzátor. SPECIFIKACE • mikroprůtokový systém, stripová technologie • měřené parametry PT / APTT, oba parametry jsou měřeny současně v jednom měřícím stripu • kalibrován a validován pro veterinární použití, přednastavené profily pro psa a kočku


InSight MS - močový analyzátor

Močový analyzátor Insight je moderní reflektanční fotometr s jednoduchým ovládáním určený k přesnému vyhodnocování 11-parametrových veterinárních diagnostických proužků. Analýza moči je důležitým nástrojem jak při odhalování nemocí, tak pro monitoring a screening zdravých zvířat. Abnormality mohou být indikativní pro onemocnění močového systému, jakož i dalších orgánových systémů, včetně funkce jater, acidobazické rovnováhy a metabolismu karbohydrátů.


Hematologický analyzátor – Nikon Kohden Celltac α

Slouží ke zjišťování základních hematologických hodnot krve tj. počtů červených a bílých krvinek, zastoupení jednotlivých druhů bílých krvinek, počtu krevních destiček. Z výsledků jsme schopni zjistit přítomnost zánětu, anemie (sníženého počtu červených krvinek), dehydratace, atd.


Hematologický analyzátor IDEXX Lasercyte

Stanovuje stejné hodnoty jako předchozí hematologický analyzátor, svou technologií je však schopen stanovovat přesnější výsledky. Je využíván při náročnější diagnostice.


Biochemický analyzátor krve Arkray Spotchem

Je využíván ke stanovení biochemnických parametrů krve jako jsou hodnota krevního cukru, bílkoviny, jaterních enzymů a bilirubinu látek sloužících k monitorování funkce ledvin. Zjištuje selhání ledvin, jater, cukrovku, hypoglykemii, ztrátu bílkovin.


Biochemický analyzátor krve Reflotron

Stanovuje jednotlivé biochemické parametry jako jsou hodnota krevního cukru, bílkoviny, jaterních enzymů a bilirubinu látek sloužících k monitorování funkce ledvin. Používá se ke kontrole terapie (např. chronického selhání ledvin, jaterní nedostatečnosti), kdy se sleduje pouze vybraná hodnota.


Biochemický analyzátor krve IDEXX VetTest

Tento analyzátor využíváme ke stanovení širšího spektra biochemických parametrů krve. Stanovuje 12 základních biochemických parametrů a dále je schopen určit hodnotu hladiny volného T4 (hormonu štítné žlázy) při zjišťování onemocnení štítné žlázy, dále hladinu žlučových kyselin při diagnostice snížené funkce jaterní tkáně, hladinu kortizolu při diagnostice hyper-/hypoadrenokorticismu.


Močový analyzátor Arkray pocket chem a IDEXX VetLab UA

Zjišťují 10 základních hodnot moči jako jsou pH, hustotu přítomnost krve, bílých krvinek, ketolátek, bílkovin, bilirubinu, urobilinogenu a nitrátů. Využívá se v diagnostice a kontrole terapie při zánětech dolních cest močových, cukrovce, močových kamenech a  tvorbě močových krystalů.


Refraktometr

Optický přístroj, jímž se dá stanovit hustota a obsah bílkovin v moči nebo punktátu.


Analyzátor parametrů krevní srážlivosti IDEXX Coag Dx

Umožňuje stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového času a protrombinového času, což jsou parametry krevní srážlivosti. Jsme schopni odhalit poruchy krevní srážlivosti (koagulopatie) u rizikových pacientů před chirurgickým zákrokem, u kritických pacientů.


Analyzátor krevních plynů IDEXX VetStat

Využívá se ke stanovení hodnot krevních plynů, což slouží ke stanovení acidobazické rovnováhy v organismu. Je potřebný při diagnostice a terapii závažných metabolických onemocnění. 


Mikroskop Olympus BX 41 s digitální kamerou

Mikroskop využíváme v laboratoři k vyhodnocování parazitologických vyšetření stolice, kožních seškrabů a stěrů dále k vyšetření močového sedimentu a vyhodnocení cytologických preparátů (stěry, otiskové preparáty, tenkojehelné biopsie, krevní nátěry, atd.).


Centrifugy

Několik typů centrifug nám slouží k přípravě vzorků např. Příprava séra z plné krve, oddělení sedimentu, příprava koprologických vzorků stolice.

Novinky na klinice
05.02.2021 - změna ordinačních hodin o víkendech
02.01.2021 - TÝM VETERINÁRNÍ KLINIKY PŘEJE VŠEM ŠŤASTNÝ, POHODOVÝ, KLIDNÝ A VESELÝ ROK 2021
22.12.2020 - ORDINAČNÍ DOBA V DOBĚ SVÁTKŮ
10.11.2020 - Náš tým posílí MVDr. Hanuš Velebný
04.06.2020 - Připravte se na blechy a klíšťata
© 2015 - 2021 veterina-live.cz | Design & Technology by Webdesign7